İTHALAT HİZMETLERİMİZ

 • SERBEST DOLAŞIM REJİMİ KAPSAMINDA KATİ İTHALAT
 • GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA İTHALAT
 • DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMIDA İTHALAT
 • GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İTHALAT
 • ANTREPO REJİMİ UYGULAMASI
 • HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
 • SERBEST BÖLGE İTHALATI
 • BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ
 • ZATİ EŞYA İŞLEMLERİ
 • YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA İTHALAT
 • ATA KARNESİ İLE İTHALAT
 • GERİ GELEN EŞYA
 • TRANSİT TİCARET
 • TEMİNAT MEKTUBU ÇÖZÜM İŞLEMLERİ
 • VE GÜMRÜKLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

 

İHRACAT HİZMETLERİMİZ

 • ÖZELLİK ARZ ETMEYEN (KATİ) İHRACAT
 • BEDELSİZ İHRACAT
 • SERBEST BÖLGE İHRACATLARI
 • ZATİ EŞYA İŞLEMLER
 • MAHRECİNE İADE İŞLEMLERİ
 • DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT
 • HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT
 • İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACATI
 • VE GÜMRÜKLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

 

PROJE HİZMETLERİMİZ

 • DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
 • HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
 • KOTA VE GÖZETİM BELGESİ
 • EKSPERTİZ RAPORU
 • TARIM BAKANLIĞI KONTROL İZİN VE BELGELERİ
 • İŞÇİ SAĞLIĞI UYGUNLUK BELGELERİ
 • ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK BELGELERİ