NAMAL GÜMRÜKLEME olarak kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Bu sürecin devamlılığı için uluslararası standartlarda kalite yönetim sistemimizin zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

ÇALIŞANLARINA, ÇEVREYE VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK BİLİNCİYLE; TAAHHÜTLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ TÜMÜYLE KARŞILAMAYI HEDEFLEYEN, KALİTELİ HİZMET İLKESİNDEN ÖDÜN VERMEDEN GÜVENİLİR HİZMET VERMEYİ AMAÇ EDİNMİŞ, TEKNOLOJİYİ İLK VE HER SEFERİNDE DOĞRU KULLANARAK SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ KENDİSİNE KALİTE POLİTASI OLARAK BENİMSEMİŞTİR.